Coat of arms of Slovenia
Prijatli obrodile so trte vince nam sladko,
Ki nam ozivlja zile, srce razjasni in oko,
Ki vtopi vse skrbi, v po trtih prsih up budi,
Ki vtopi vse skrbi v potrtih prsih up,
v potrtih prsih up budi.

Oi-ve vsi narodi, ki hrepene došakat dan:
Da, koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan,
Ko rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak,
Ko rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo,
Ne vrag, le sosed bo mejak.